Noderīgi
Meklēt
Latviešu

Bīstamās jeb ADR kravas

CLM Transport piedāvā bīstamo kravu pārvadājumus jeb ADR kravu pārvadājumus. Šie kravu pārvadājumi pārsvarā tiek veikti ar autotransportu, taču iespējami pārvadājumi ar jūras,  dzelzceļa un aviotransportu.

Neievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus vai notiekot negadījumam, var radīt kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai , kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi un  īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem.

Bīstamo kravu klases:

 1.  Sprāgstošas vielas un izstrādājumi
 2.  Gāzes
 3. Viegli uzliesmojoši šķidrumi
 4. Uzliesmojošas vielas
  1. Viegli uzliesmojošas cietas vielas
  2. Pašuzliesmojošas vielas
  3. Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes
 5. Oksidējošās vielas un organiskie peroksīdi
  1. Oksidējošas vielas
  2. Organiskie peroksīdi
 6. Indīgas un infekciozas vielas, kuras spēj izraisīt nāvi
  1. Indīgas vielas
  2. Infekciozas vielas
 7. Radioaktīvi materiāli
 8. Korozīvas vielas
 9. Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

Pārvietošanās maršruts tiek izvēlēts tā, lai kravas transportēšanas ceļā būtu pēc iespējas mazāk cilvēku, apsargājamu teritoriju, sabiedriskas un rūpnieciskas nozīmes objektu. Turklāt  kravas pārvadājuma īpatnības, pārvietošanās ātrums un, protams, transporta dokumentācija tiek reglamentēta. Šāda veida autotransporta pārvadājumu uzņēmumiem bez kravu pārvadājumu licencēm ir jābūt dokumentiem, kuri apliecina autotransporta līdzekļu atbilstību (pielaides) šāda uzdevuma izpildei.

Velti vairāk laika sev un savai ģimenei, ļauj par savām kravām parūpēties mums…

Tev ir kas sakāms?

Paldies, ziņa saņemta! Atbildēsim tuvākajā laikā! :)Nosūtīt jaunu ziņu

Tev ir kas sakāms?

Paldies, ziņa saņemta! Atbildēsim tuvākajā laikā! :)Nosūtīt jaunu ziņu